Yunanistan, yurtiçi ve sınır ötesi işlemler için Sürekli İşlem Kontrolünü (CTC) uygulamaya koyacak

Yunanistan myDATA

Yunanistan, vergi mükelleflerinin işlem ve muhasebe verilerini gerçek zamanlı veya periyodik olarak vergi idaresine aktarmasını gerektiren, e-Raporlama öğelerine sahip eMuhasebe sistemi myDATA (Sürekli İşlem Kontrolü) şemasını devlet portalında uygulamaya koydu. Vergi mükelleflerinin işlem verilerini devlet portalına aktarmasıyla, myDATA sistemi Yunanistan’ı CTC’lere yönelik küresel eğilim ile uyumlu hale getiriyor.

İhtiyacınız olan bilgileri alın

Yönergelere ilişkin özet bilgiler

  • myDATA şeması, Yunan Muhasebe Standartlarına göre muhasebe kayıtlarını tutmakla yükümlü olan Yunan vergi mükellefleri için geçerlidir. B2B, B2G ve B2C işlemlerini kapsar.
  • myDATA e-Defter kaydı: Gelir ve gider işlemlerinin özeti, işlemlerin sınıflandırılması ve muhasebe ayarlamalarını içerir ve mükelleflerin muhasebe ve vergi sonuçlarına kapsamlı bir bakış sunmayı amaçlar.
  • İşletmeler vergi beyannamelerini sunduklarında beyan ettikleri verilerle e-Defter verileri arasında mutabakat sağlanacaktır.
  • e-Defter ve vergi beyannameleri arasındaki tutarsızlıklar, mükellefin ortaya çıkan farkı düzeltmesi gereken iki aşamalı bir uzlaşma sürecini tetikler. Aksi takdirde denetim veya cezalar uygulanır.

Yönergenin kullanıma sunulma tarihleri

  • 1 Ekim 2020: Gelir ve giderlerin gönüllü raporlanmasının yanı sıra tüm raporlama yöntemleri aracılığıyla sınıflandırmada canlıya geçiş (e-fatura tedarikçileri üzerinden raporlama hariç 20 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe konmuştur).
  • ​1 Ekim 2021:​​ Belirli bir eşiğin üzerindeki vergi mükellefleri için zorunlu gelir bildirimine geçiş aşaması.
  • ​1 Kasım 2021:​​ Diğer tüm vergi mükellefleri için zorunlu gelir bildirimine geçiş aşaması. 2021 yılı için giderleri rapor bildirme yükümlülüğü yoktur.
  • 31 Ekim 2021: 1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 dönemi ile ilgili tarihsel verileri raporlama zorunluluğu son tarihi.

Cezalar

e-Defterde kayıtlı veriler ile vergi iadelerindeki bildirilen veriler arasında tutarlılık olmaması ceza veya vergi denetimlerini tetikler. Cezalarla ilgili detayları içeren ikincil mevzuatın yayınlanması bekleniyor.

Sovos, şirketlerin Yunanistan myDATA sistemiyle uyumlu kalmasına yardımcı olur

Sovos, Yunanistan’da ve dünyanın dört bir yanındaki e-faturalama uyumluluk yükümlülüklerini yönetmek için gerçek bir tek adres olarak hizmet vermektedir. Sovos, yerel mükemmelliği kusursuz, küresel bir müşteri deneyimi ile benzersiz bir şekilde birleştirir.