Güney Kore'nin uzun süredir devam eden e-Vergi Fatura Sistemi

Güney Kore'nin uzun süredir devam eden e-Vergi Fatura Sistemi

Güney Kore, 2011 yılında e-Vergi Elektronik Fatura Sistemini uygulamaya başladı. Bu, e-Vergi faturalarını kesildikten kısa bir süre sonra bildirme yükümlülüğü içeren zorunlu bir e-Fatura şartıdır. Bu durum, Güney Kore’nin Sürekli İşlem Kontrolleri (CTC) Raporlama yükümlülüğü olduğu anlamına gelir. Yönerge kapsamı daha fazla vergi mükellefini kapsayacak şekilde genişletilmiştir ancak ilk iş akışları ve yönerge gereklilikleri 2014 yılından bu yana nispeten aynı kalmıştır.

Şu anda 0,3 milyar KRW (270 bin ABD doları) veya üstü ciroya sahip olan tüm şirket ve bireysel vergiye tabi kişiler için e-faturalama zorunludur.

İhtiyacınız olan bilgileri alın

Yönergelere ilişkin özet bilgiler

  • CTC raporlama modeli ile zorunlu e-Faturalama: Kesilen bir e-vergi faturası, faturanın düzenlenmesinden sonraki bir gün içinde Ulusal Vergi Servisi’ne (NTS) iletilmelidir.
  • Fatura verileri NTS’ye XML biçiminde bildirilir.
  • Faturalar ve değiştirilmiş faturalar (kredi ve borç makbuzları) kapsam dahilindedir.
  • Sadece yurtiçi işlemler için geçerlidir. Sınır ötesi işlemler kapsamı dışıdır.

Yönergenin kullanıma sunulma tarihleri

  • 2011: KDV faturalarının elektronik olarak kesilmesi ve ertesi gün raporlama tüm Koreli kurumsal vergi mükellefleri için zorunlu hale geldi.

  • 2012: Birinci kategoriye ek olarak cirosu 1 milyar KRW (yaklaşık 900.000 USD) ve üzeri olan tek mal sahipleri e-Vergi faturaları düzenlemelidir.

  • 2014: Eşik, 1 milyar KRW’den (yaklaşık 900.000 ABD Doları) 0,3 milyar KRW ve üstü (yaklaşık 270.000 ABD Doları) olarak değiştirildi.

Cezalar

  • Herhangi bir başka biçimde (örneğin kağıt) fatura düzenlemesi tedarik değerinin% 2’si oranında bir ceza ile sonuçlanacaktır.

  • Kesilen faturaların NTS’ye iletilememesi %1’lik bir cezaya neden olacaktır.

  • Raporlamanın NTS’ye iletilmesi son tarihi geçerse mükellefler tedarik değerinin %0,5’i oranında bir ceza ile karşı karşıya kalacaktır.

Sovos nasıl yardımcı olabilir?

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, vergi sistemlerini KDV açıklarını kapatmak için dijitalleştirdikçe uzmanlarımız bu değişiklikleri sürekli olarak izler, yorumlar ve gerekli kodları ekleyerek vergi ve BT ekiplerinizin uyumluluk yükünü azaltır.

Sovos çözümünün Güney Kore’deki tüm e-faturalama ve ilgili KDV yükümlülüklerini karşılamak için nasıl uyarlanmış olduğunu keşfedin.