Hindistan Sürekli İşlem Kontrolü e-fatura modeli hem yurtiçi hem de sınır ötesi işlemler için geçerlidir

Hindistan e-Fatura sistemi

Yeni Mal ve Hizmet Vergisi (GST) çerçevesinde, Hint e-faturalama sistemi Sürekli İşlem Kontrolleri (CTC) kategorisine girmektedir. Kamu portalına fatura verilerini raporlama yükümlülüğü, fatura düzenlenmeden önce tamamlanması gereken zorunlu bir adımdır.

Faturanın yasal geçerliliği Fatura Kayıt Portalı’nda (IRP) faturanın dijital olarak imzalanması ve Fatura Kayıt Numarası (IRN) sağlanması koşuluna bağlıdır. IRN faturada belirtilmemişse fatura yasal olarak geçerli olmayacaktır.

Hem yurtiçi hem de sınır ötesi işlemler bu kapsamdadır. IRP süreci B2B, B2G ve ihracat işlemleri için zorunlu kılınmıştır. Yani zorunlu kapsamdaki mükellefler, işlemlerinin B2B, B2G veya ihracat ilişkileriyle ilgili olması durumunda faturalarını (ayrıca IRN’ye ihtiyaç duyan diğer belgeleri, örneğin ilgili e-posta faturalarını) yeni sisteme göre düzenlemelidir.

Hindistan ilk yönetmelikte birçok değişiklik yaptı ve gelecekte de değişiklikler olması kaçınılmazdır.

İhtiyacınız olan bilgileri alın

Yönergelere ilişkin özet bilgiler

 • Fatura verileri Fatura Kayıt Portalı’na (IRP) JSON biçiminde iletilmelidir.
 • IRP’den elde edilen Fatura Kayıt Numarası (IRN), faturaların geçerli olması için şarttır.
 • Faturalar JSON veya PDF biçimlerinin yanı sıra tedarikçi ve alıcı arasında kağıt şeklinde de el değiştirilebilir.
 • Arşivleme zorunludur (sekiz yıllık arşiv süresi).

Yönergenin kullanıma sunulma tarihleri

 • 1 Ocak 2020: 5 milyar Rupi veya daha fazla cirosu olan işletmeler için gönüllü dönem.

 • 1 Şubat 2020: 1 milyar Rupi veya daha fazla cirosu olan işletmeler için gönüllü dönem.

 • 1 Ekim 2020: 5 milyar Rupi veya daha fazla cirosu olan işletmeler için zorunlu dönemin başlangıcı (daha önce planlanan zamandan altı ay sonra). İlk 30 gün boyunca faturaların kesildikten sonra raporlanabileceği yasal bir süre vardı.

 • 1 Ocak 2021: 1 milyar Rupi veya daha fazla cirosu olan işletmeler için zorunlu dönemin başlangıcı.

 • 1 Nisan 2021: 500 milyon ila 1 milyar Rupi arasında cirosu olan vergi mükellefleri için zorunlu e-faturalama eşiği indirildi

 • 1 Ekim 2022: Eşik, yıllık Rs eşiği olan vergi mükelleflerine indirildi. 10 Crore.

 • 1 Ağustos 2023: Yıllık eşik Rs olan vergi mükellefleri için eşik düşürüldü. 5 milyon

Cezalar

Bir fatura IRP’de kayıtlı değilse düzenlenmemiş kabul edilecek ve her uyumsuzluk durumu en az 1 trilyon Rupi tutarında ceza ile sonuçlanacaktır. Mal ve Hizmet Vergisi’nin (GST) çeşitli bölümlerine göre cezalar faiziyle birlikte tahsil edilecektir.

Sovos, Şirketlerin Hindistan E-Fatura Sistemiyle Uyumlu Kalmasına Yardımcı Olur

Şubat 2021 tarihine kadar Hindistan vergi dairesi tarafından Aralık 2019’da yayınlanan ilk şartname üç kez revize oldu. Gelecekte de değişiklikler olması kaçınılmazdır.

Uzmanlarımız bu değişiklikleri sürekli olarak izler, yorumlar ve yazılımımıza gerekli kodları ekleyerek vergi ve BT ekiplerinizin uyumluluk yükünü azaltır.

Sovos’un Hindistan’daki e-Fatura yükümlülüklerinizi yerine getirmenize nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.