“Verginin dijital dönüşümü şirketler için disiplinlerarası bir konu”

Mayıs 23, 2022

Dünya çapında vergi uyumluluğu ve vergi yazılımları konusunda lider konumdaki Sovos, Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Ayhan Boyacıoğlu, Satış Mühendisi Tamer Taşdelen ve Ürün Pazarlama Müdürü Melike Güher’in katılımıyla Türkiye’de e-dönüşüm süreçlerinin stratejik operasyonel verimliliğe etkisinin ele alındığı bir webinar düzenledi.

“İş Süreçleriniz Etkilenmeden E-Dönüşüm Stratejinizi Nasıl Güçlendirebilirsiniz?” başlığıyla düzenlenen webinarda e-dönüşüm trendleri, global iş yapış şekilleri ve sistemler, bulut tabanlı teknolojilerin önemi ve doğru çözüm ortağını seçmek ve SAP S/4 HANA Geçiş Senaryoları olmak üzere üç bölüm yer aldı.
Vergisel dijital dönüşüm sürecinin yanı sıra bulut tabanlı çözümlerin ele alındığı webinarda öne çıkan başlıklar şu şekilde:

EMEA bölgesinde dönüşüm Türkiye ile başladı

Sovos Ürün Pazarlama Müdürü Melike Güher’in paylaşımlarına göre verilerin vergi mükellefinin sistemlerinden, vergi idareleri tarafından belirlenen elektronik ortamlara gerçek ya da yarı gerçek zamanlı ve elektronik olarak gönderilmesine dayanan Sürekli İşlem Denetimlerinde, Türkiye öncü ülkelerden biri konumunda.
EMEA ve Asya bölgelerindeki ülkelerin özellikle son beş yıldır ivmelenen bir şekilde sürekli işlem denetimi modeline geçiş çalışmalarına başladığı vurgulandı. Bu ivmeye paralel olarak 2025’e kadar tüm faturaların yüzde 75‘inin gerçek ya da yarı gerçek zamanlı olarak vergi otoritelerine bildirileceğini öngörüsü iletildi.
Vergi süreçlerinin dijitalleşmesiyle iş yapış şekillerinin değişeceğinden bahsedilirken, multidisipliner, işlem odaklı, veriler üzerinden ispata dayalı ve esnek süreçlerin önem kazanacağından bahsedildi.

Doğru iş ortağı ile buluta güven

Webinarda “Bulut Tabanlı Teknolojilerin Önemi ve Doğru Çözüm Ortağını Seçmek” başlıklı sunumu Sovos Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Ayhan Boyacıoğlu yaptı. Bu kapsamda bulut tabanlı çözümlerle on-premise çözümlerin avantajlarının karşılaştırıldığı bölümde, bulut tabanlı teknolojilerin güvenlik, erişilebilirlik ve esneklik özellikleri ön plana çıktı.
Mükelleflerin bulut tabanlı servis sağlayıcı seçerken güvenlik, itibar ve referanslar kriterini göz önünde bulundurması gerektiğinin altını çizen Boyacıoğlu, güvenlik sorgulamasının sertifikasyon ve bağımsız denetim raporlarının ötesine geçmesinin önemini vurguladı.

SAP S4/HANA’ya Farklı Geçiş Senaryoları mevcut

Sovos Satış Mühendisi Tamer Taşdelen SAP S4/HANA’ya geçiş için sıfırdan kurulumu (Greenfield), geçmiş verilerin ve süreçlerin tümünün korunması (Brownfield) ve seçilen veri ve seçilen süreçleri koruyup diğerlerini yeniden tasarlanması (Bluefield) olmak üzere üç farklı senaryo paylaştı.
SAP geçiş sürecinin e-dönüşüm sürecinden bağımsız ele alınamayacağının altını çizen Taşdelen, tek servis sağlayıcı ile çalışmanın avantajlarından bahsetti.

Sovos Hakkında
Sovos, vergilendirme, işlem uyumu için sürekli kontrol, vergi raporlama ve vergiye ilişkin daha pek çok konuda eksiksiz ve bağlantılı çözümler sunarak vergide dijital dönüşümün getirdiği zorlukların üstesinden gelmek için tasarlanmıştır. Şirket, yarısı Fortune 500 listesinde yer alan ve farklı büyüklükleri olan müşterilerine 70’ten fazla ülkede destek olmaktadır. Sovos’un SaaS ürünleri ve Sovos S1 Platformu çok sayıda profesyonel iş uygulaması ve devletlerin yasal uyum süreçleriyle entegredir. Hg ve TA Associates bünyesinde faaliyet gösteren Sovos’un Amerika ve Avrupa’da ofisleri bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için www.sovos.com/tr web sitesini ziyaret edebilir, Sovos’u LinkedIn ve Twitter üzerinden takip edebilirsiniz.

Sign up for Email Updates

Stay up to date with the latest tax and compliance updates that may impact your business.

Additional Press Releases

Türkiye Vergi Uyumluluğu
May 23, 2022
Sovos, İstanbul merkezli e-dönüşüm vergi uyumluluğu şirketi Digital Planet’i satın aldı

Sovos, Avrupa’daki ürün geliştirme mükemmeliyet merkezini bu satın alma ile geliştirecek Dünya çapında vergi uyumluluğu ve vergi yazılımları konusunda lider konumdaki Sovos, bugün sürekli işlem denetimi alanında e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-irsaliye çözümleri için bulut tabanlı teknolojiler sunan Digital Planet’i satın almak için bir anlaşma yaptığını duyurdu. Bu satın almanın tamamlanmasının ardından Sovos, Türkiye’de ve […]

Read More
SGK Teşvik Hesaplama Türkiye
May 23, 2022
Sovos, 2021 SGK Teşviklerinde Gelinen Güncel Durumu Değerlendirdi

Vergi uyumluluğu ve vergi yazılımları konusunda dünya çapında lider konumundaki Sovos, sonlanması öngörülen ve yeni başlayacak olan SGK teşvikleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Sovos, 15 Haziran’da düzenlediği webinar ile; 2021 yılı içerisinde yararlanılabilecek güncel teşvikler, Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakit Ücret Desteği sürelerinin uzatılma ihtimali, 7252 ile 7256 no’lu teşviklerin güncel durumu, Faaliyetine Ara Verilen […]

Read More
Türkiye
May 23, 2022
“E-Dönüşüm Hızlanırken E-Belge Çeşitliliği Artacak”

Dünya çapında vergi uyumluluğu ve vergi yazılımları konusunda lider konumdaki Sovos’un Regülasyon Danışmanı Selin Ring ve Türkiye Satış Direktörü Ali Bulut Türkiye’de e-dönüşümün geleceğini değerlendirdi: “E-dönüşüm uygulama ve kapsamı geliştikçe e-belgelerde de yoğun bir artış olacak.” Dünyanın geri kalanına oranla Türkiye dijital dönüşümü erken benimseyen ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye’deki e-dönüşüm hikâyesi 2010 yılında başlarken […]

Read More
Türkiye
May 23, 2022
Dijital dönüşümün 2021 karnesi

Vergi uyumluluğu ve vergi yazılımları konusunda dünya ölçeğinde lider konumundaki Sovos’un Türkiye Satış Direktörü Ali Bulut, dijital dönüşüm sürecini değerlendirdi. 2020 yılı Türkiye özelinde dijital dönüşümün artacağı bir yıl olması öngörülürken, Covid-19 salgını ile içerisinden geçilen süreçte, dijitalleşmede 10 yılda görülmesi beklenen gelişmelerin son bir yıl içinde gerçekleştiği görüldü. Bu kapsamda Sovos Türkiye Satış Direktörü […]

Read More
Türkiye Vergi Uyumluluğu
May 23, 2022
Sovos Raporu Çok Uluslu Şirketleri Etkileyen Vergi Uyumluluğu Trendlerini Ortaya Koyuyor

Sovos’un 12.’si yayımlanan yıllık Trendler Raporu, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde KDV bildirimi işlemlerinin daha katı ve sık hale geldiğini gösteriyor. Türkiye’de 2014 yılından itibaren yürürlükte olan e-faturanın çeşitli ülkeler için de zorunlu hale gelmesi söz konusu olabilir; değişen vergi denetimleri ise kalıcı görünüyor. Global vergi yazılımları lideri Sovos, katma değer vergisi (KDV) zorunlulukları […]

Read More