Vice President & General Counsel

Todd Hanna

Todd, Sovos’ta vice president, general counsel and corporate secretary olarak görev yapmaktadır. Şirketin global ölçekteki tüm yasal faaliyetlerini yönetirken tüm iş birimlerine yasal açıdan stratejik, taktiksel ve işlemsel destek sunmaktadır.

Todd, Sovos ailesine katılmadan önce EMC Corporation ve VCE Company’de (Dell tarafından satın alınmıştır) ticaret müşavirliği yöneticiliği ve Akibia’da (Zensar tarafından satın alınmıştır) genel hukuk danışmanlığı yapmıştır.

Todd, Lisans eğitimini Boston Üniversitesi’nin ekonomi bölümünde, hukuk alanındaki doktorasını ise Syracuse Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Todd, Corporate Counsel dergisinde avukatlar için sözleşme görüşmeleri ve hukuk departmanı yönetiminde veri ölçümlerini kullanmayla ilgili makaleler yayımlamıştır.

Todd, Dana Farber Liderlik Konseyi’nin ve Andover Massachusetts Burs Komitesi’nin üyesidir.