Regülasyonlar

Vergi mevzuatının dünyanın dört bir yanındaki dijital dönüşümüne ayak uydurun.

E-Fatura (Brezilya)

Denetim ve tedarik zinciri kesintileri riskinin azaltılması için Brezilya’da faaliyet gösteren şirketlerin, ERP sistemlerindeki mali gereksinimleri entegre edebilen ve otomatikleştirebilen bir e-fatura sistemini benimsemesi gerekir.

DETAYLI OKU »

E-Fatura (Meksika)

Meksika’da faaliyet gösteren şirketlerin, faturalarının (factura) ve bunların sunuş biçimlerinini özellikle Meksika’daki vergi daireleri ile Meksika’daki işletmeleri üzerinde etkisi olabileceğinin farkında olması gereklidir.

DETAYLI OKU »

E-Fatura (Kolombiya)

Kolombiya’nın vergi dairesi olan DIAN, e-fatura modelinde değişiklikler yaptı. Yeni model, faturaları elektronik ortamda SAP aracılığıyla düzenleyen kuruluşların 2 Kasım 2019’a kadar yeni modeli uygulamasını gerektiriyor. E-fatura uygulamasını ilk kez kullanacak şirketlerin, DIAN tarafından Resolución 000020’de yayımlanan kılavuzu izlemeleri gerekir. Bu karar, birçok şirketin 1 Ağustos 2019’da uyumlu olmaya başlamasını gerektiriyor.

DETAYLI OKU »

E-Fatura (İtalya)

İtalya’nın 2018 Bütçe Yasası artık tüm elektronik faturaların devletin elektronik fatura platformu olan Sistema di Interscambio (SDI) aracılığıyla gönderilmesini gerektiriyor.Bu değişiklik, Güney Amerika’da KDV boşluğunun kapatılmasında oldukça başarılı olan tam tasfiye modeli için İtalya’nın attığı ilk adım oldu.

DETAYLI OKU »