Regülasyonlar

Vergi mevzuatının dünyanın dört bir yanındaki dijital dönüşümüne ayak uydurun.

SAF-T NORWAY

SAF-T Norveç

Şu anda Norveç SAF-T raporlaması sadece bir denetim sonrasında talep üzerine sunulmalıdır. Ancak kurumlar vergisi gibi alanlara da genişletilmesi bekleniyor.

DETAYLI OKU »

SII İspanya

2020 yılında vergi idaresi, SII yeni bir sürümünü duyurdu ve konsinye malların satışı ile ilgili işlemleri kaydetmek için bir hesap defterini çıkardı. Bu durum 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

DETAYLI OKU »

RTIR Macaristan

Macaristan, 2018 yılında vergi mükelleflerinin vergi dairesine (NAV) asgari KDV tutarının üzerindeki yurtiçi işlemler için fatura verilerini gerçek zamanlı olarak bildirmek üzere tasarlanmış bir şemayı kullanmalarını gerektiren yasal bir çerçeve oluşturdu.

DETAYLI OKU »
France E-Invoicing Country Requirements

E-Faturalama Fransa

AB’nin en büyük ekonomilerinden biri olan Fransa, B2B e-Fatura tasfiye ve e-raporlama yükümlülüğü getirerek 2023’ten itibaren Sürekli İşlem Kontrollerine (CTC) geçiyor.

DETAYLI OKU »
SAF-T Poland

SAF-T Polonya

SAF-T JPK_VAT dosyasının gönderilmesi ve elektronik muhasebe bilgilerinin mevcudiyeti, fiziksel ofisi olmayan şirketler dahil Polonya’da faaliyet gösteren tüm şirketler için zorunludur.

DETAYLI OKU »

E-Fatura (Brezilya)

Denetim ve tedarik zinciri kesintileri riskinin azaltılması için Brezilya’da faaliyet gösteren şirketlerin, ERP sistemlerindeki mali gereksinimleri entegre edebilen ve otomatikleştirebilen bir e-fatura sistemini benimsemesi gerekir.

DETAYLI OKU »