Regülasyonlar

Vergi mevzuatının dünyanın dört bir yanındaki dijital dönüşümüne ayak uydurun.

2021 AB e-Ticaret KDV Paketi

2021 AB e-Ticaret KDV Paketi

AB, 1 Temmuz 2021’den itibaren e-Ticaret KDV Paketini uygulamaya başlayacak. Paket mevcut uzaktan satış kurallarının yerini alacak ve Mini One Stop Shop’u (MOSS) daha geniş kapsamlı bir One Stop Shop (OSS) olarak güncelleyecek.

DETAYLI OKU »
SAF-T NORWAY

SAF-T Norveç

Şu anda Norveç SAF-T raporlaması sadece bir denetim sonrasında talep üzerine sunulmalıdır. Ancak kurumlar vergisi gibi alanlara da genişletilmesi bekleniyor.

DETAYLI OKU »
Spain SII

SII İspanya

2020 yılında vergi idaresi, SII yeni bir sürümünü duyurdu ve konsinye malların satışı ile ilgili işlemleri kaydetmek için bir hesap defterini çıkardı. Bu durum 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

DETAYLI OKU »

RTIR Macaristan

Macaristan, 2018 yılında vergi mükelleflerinin vergi dairesine (NAV) asgari KDV tutarının üzerindeki yurtiçi işlemler için fatura verilerini gerçek zamanlı olarak bildirmek üzere tasarlanmış bir şemayı kullanmalarını gerektiren yasal bir çerçeve oluşturdu.

DETAYLI OKU »
France E-Invoicing Country Requirements

E-Faturalama Fransa

AB’nin en büyük ekonomilerinden biri olan Fransa, B2B e-Fatura tasfiye ve e-raporlama yükümlülüğü getirerek 2023’ten itibaren Sürekli İşlem Kontrollerine (CTC) geçiyor.

DETAYLI OKU »
SAF-T Poland

SAF-T Polonya

SAF-T JPK_VAT dosyasının gönderilmesi ve elektronik muhasebe bilgilerinin mevcudiyeti, fiziksel ofisi olmayan şirketler dahil Polonya’da faaliyet gösteren tüm şirketler için zorunludur.

DETAYLI OKU »

E-Fatura (Brezilya)

Denetim ve tedarik zinciri kesintileri riskinin azaltılması için Brezilya’da faaliyet gösteren şirketlerin, ERP sistemlerindeki mali gereksinimleri entegre edebilen ve otomatikleştirebilen bir e-fatura sistemini benimsemesi gerekir.

DETAYLI OKU »

E-Fatura (Meksika)

Meksika’da faaliyet gösteren şirketlerin, faturalarının (factura) ve bunların sunuş biçimlerinini özellikle Meksika’daki vergi daireleri ile Meksika’daki işletmeleri üzerinde etkisi olabileceğinin farkında olması gereklidir.

DETAYLI OKU »

E-Fatura (Kolombiya)

Kolombiya’nın vergi dairesi olan DIAN, e-fatura modelinde değişiklikler yaptı. Yeni model, faturaları elektronik ortamda SAP aracılığıyla düzenleyen kuruluşların 2 Kasım 2019’a kadar yeni modeli uygulamasını gerektiriyor. E-fatura uygulamasını ilk kez kullanacak şirketlerin, DIAN tarafından Resolución 000020’de yayımlanan kılavuzu izlemeleri gerekir. Bu karar, birçok şirketin 1 Ağustos 2019’da uyumlu olmaya başlamasını gerektiriyor.

DETAYLI OKU »

E-Fatura (İtalya)

İtalya’nın 2018 Bütçe Yasası artık tüm elektronik faturaların devletin elektronik fatura platformu olan Sistema di Interscambio (SDI) aracılığıyla gönderilmesini gerektiriyor.Bu değişiklik, Güney Amerika’da KDV boşluğunun kapatılmasında oldukça başarılı olan tam tasfiye modeli için İtalya’nın attığı ilk adım oldu.

DETAYLI OKU »