E-FATURA

İtalya, B2B ve B2C de dahil olmak üzere yurt içi işlemler için bir tasfiye e-fatura modelini benimsedi.

350 milyar avroluk vergi boşluğunu kapatmak isteyen İtalya, yurt içi işlemler için bir tasfiye e-fatura modeli uyguladı. Bir ödeme veya nakliye işlemi gerçekleşmeden önce İtalya’daki vergi dairelerinin tüm faturaları tasfiye etmesi gerekiyor. 

Bunun sonucu olarak, işletmelerin ERP, MPS ve otomasyon platformlarıyla entegre edilebilen bir e-fatura sistemini benimsemesi gerekir.

Regülasyonlara İlişkin Özet Bilgiler

  • Avrupa’nın ilk tasfiye e-fatura modelidir
  • Avrupa’nın en yüksek standartlara sahip e-fatura imzası olan eIDAS’ı kullanır
  • Tüm faturalar, SDI sitesinde yayımlanmış XML şemaları şeklinde olmalıdır.

Regülasyonun kullanıma sunulma tarihleri

  • 1 Temmuz 2018: Taşıtlarda ve kara taşımacılığı araçlarında yakıt olarak kullanılan petrol ve dizel üreticileri ve distribütörleri için tasfiye regülasyonu yürürlüğe girdi.
  • 1 Eylül 2018: Son tüketici olan Avrupa dışındaki kişiler için vergisiz satışa yönelik regülasyon yürürlüğe alındı.
  • 1 Ocak 2019: Regülasyon, bazı küçük sektöre özgü istisnalar dışında yurt içi B2B ve B2C işlemleri için zorunlu kılındı.

Cezalar

  • Fatura düzenlenmemesi veya XML biçimini karşılamayan bir faturanın düzenlenmesi, ilişkili KDV miktarının dolar bazında %90 ile %180’i kadar bir cezanın kesilmesine neden olur.
  • Regülasyon gereksinimlerine uymadan bir müşteriye alım işlemi faturası düzenleme, ilişkili KDV miktarının dolar bazında %100’ü kadar bir cezanın kesilmesine neden olur.

Sovos, Şirketlerin İtalya'nın E-Fatura Sistemiyle Uyumlu Kalmasına Yardımcı Olur

Sovos e-fatura uyumluluğu çözümü, İtalya ve diğer ülkelerde tüm e-fatura uyumluluğu yükümlülüklerin yönetilmesi için tek adres olarak kullanıcılara hizmet verir. Ülkelerdeki farklı yerel çözümleri birleştirmek hem maliyetli hem de riskli bir süreçtir. Sovos SAP Framework Çözümü, İtalya’daki e-fatura senaryolarının yönetilmesi ve diğer ülkelerdeki gereksinimlerin işlenmesi için tasarlanmıştır. Şirketlerin SAP’de sorunsuzca fatura oluşturmasına olanak tanır ve hem AR hem de AP uyumluluğu işlemlerini SAP’den izler.

İtalya'da on yılı aşkın deneyim

Sovos, İtalya'da 10 yılı aşkın bir süredir hizmet sağlıyor. Sovos platformu faturalama, alacaklı hesaplar, e-imza, KDV Raporlaması ve KDV dijital raporlamasını kapsar.

S/4HANA'ya giden bir yol sunar ve Ad alanı ve SAP sertifikalıdır

Sovos yerleşik SAP çözümü, AR ve AP kullanıcılarının günlük işlemleri SAP kolaylaştırma işlemlerinde yönetmesine olanak tanıyarak SAP'nin gerçeğin tek kaynağı olarak kalmasını sağlar.

70'ten fazla OEM

Sovos e-fatura uyumluluğu çözümleri Ariba, Coupa ve diğer ödeme çözümleriyle sorunsuzca entegre edilebilir.

Özellik listesi

E-fatura işlemlerini kolayca yapılandırın

Sovos, dünyanın dört bir yanındaki farklı ülkelerde SAP uzmanlığı sağlayarak SAP müşterilerinin uzman bulma ve sağlama gereksinimini ortadan kaldırır.

Pazara özgü gereksinim ve senaryolar için uyarlanmış e-fatura uyumluluğu çözümleri

Yerleşik SAP çözümü, AR ve AP kullanıcılarının günlük işlemleri SAP kolaylaştırma işlemlerinde yönetmesine olanak tanıyarak SAP'nin gerçeğin tek kaynağı olarak kalmasını sağlar.Sovos, hem tasfiye öncesi hem de denetim sonrası işlemlerin faturalanması için şirket içi mevzuat uzmanlığı ile küresel bir kapsam sunar. Vergi daireleri yeni regülasyonlar oluşturduğunda veya mevcut olanları değiştirdiğinde, bu değişiklikler müşterilerin uyumlu kalması, gönül rahatlığıyla çalışması ve işlerin aksamaması için Sovos tarafından izlenir.

SAP Ariba dahil 60'tan fazla küresel ölçekte lider EDI ve P2P ağına eklenmiş işlevler

Sovos eInvoicing uyumluluğu, doğrudan dünyanın en popüler ve en karmaşık EDI ve P2P sistemlerinde çalışarak maliyetli entegrasyon projelerine mali kaynak sağlama ve bunları sürdürme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Yönetim işlevi izleyicilerini değiştirin ve e-fatura sistemini sürdürün

SAP müşterileri, dahili SAP veri ayıklaması oluşturma ve SAP'nin içindeki mantığı eşleme gerekmeden paradan tasarruf eder ve bu sistemlerin izlenmesi ve sürdürülmesiyle oluşan önemli maliyetlerden de kaçınmış olur.

Ayrılmış, yerel SAP Namespace.

Kendi ad alanıyla doğrudan SAP'de oluşturulmuş olan Sovos e-fatura uyumluluğu çözümü, SAP müşterilerinin e-fatura uyumluluğu işlemlerini gerçek zamanlı olarak yönetmek, denetlemek ve izlemek için ihtiyaç duyduğu araçları sağlar.