2021 AB e-Ticaret KDV Paketi

AB'de sınır ötesi B2C ticaretini basitleştirme

AB, 1 Temmuz 2021’den itibaren e-Ticaret KDV Paketini uygulamaya başlayacak. Paket mevcut uzaktan satış kurallarının yerini alacak ve Mini One Stop Shop’u (MOSS) daha geniş kapsamlı bir One Stop Shop (OSS) olarak güncelleyecek.

Bu, hem AB’ye ithalat hem de AB içi ticaret olarak B2C mal ve hizmet tedariki için KDV kurallarında önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Yeni, önemli ölçüde daha düşük AB çapında eşik (10.000 €) çoğu işletmeyi etkileyecek ve daha fazla malzeme için KDV’yi hesaba katmaları gerekecek.

İhtiyacınız olan bilgileri alın

2021 AB e-Ticaret KDV Paketi nedir?

Uzun süredir devam eden mesafeli satış kuralları çerçevesinde birden fazla KDV kaydı şartına kıyasla, OSS basitleştirmesi ile işletmeler bir Üye Devlet’te kayıt yaptırır ve tüm AB işlemlerini periyodik olarak tek bir OSS iadesi ile raporlar. Ödemeler bu Üye Devletteki vergi idaresi tarafından toplanıp KDV ödenmesi gereken vergi dairelerine dağıtılır.

AB e-Ticaret KDV Paketi, OSS kapsamında üç program sunar:

 • Import One Stop Shop (IOSS) – AB dışından teslim edilen düşük değerli (≤ 150 €) mallar için
 • Union One Stop Shop (Union OSS) – AB içi B2C mal ve hizmet teslimatları için
 • Non-Union One Stop Shop (non-Union OSS) – AB dışı AB hizmetleri (daha önce Mini One Stop Shop, MOSS)

​1 Temmuz 2021’den itibaren:AB e-Ticaret KDV Paketi yürürlüğe girecek. Bir işletmenin OSS şemalarını kullanmaya karar verip vermemesinden bağımsız olarak KDV yükümlülüğünün olduğu tüm ülkelerde KDV’yi dikkate almak zorunda kalacaklar. Bu, ek KDV kayıtlarının gerekli olmasına neden olabilir.

Özet Bilgiler

 • Bir işletme OSS basitleştirmesinden yararlanmayı tercih ederse bu, tüm uygun işlemlere uygulanmalıdır.
 • OSS için ek kayıt tutma gerekli olacaktır: OSS raporlama şemalarından herhangi birini kullanan işletmelerin alışkın olduklarından daha ayrıntılı işlem kayıtları tutması gerekecektir. Bu ek veriler vergi makamlarınca istenebilir ve denetimlerde KDV’nin uygun şekilde uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmede kullanılabilir.
 • Union ve non-Union OSS bildirimleri her çeyrekte yapılacaktır. Son teslim tarihi, iade döneminin ardından gelen ayın son günü olarak değişecektir. IOSS kapsamındaki beyanlar aylıktır.
 • İşletmeler bir sonraki OSS iadesinde önceki OSS iadelerini düzeltebilir. Bu, gönderilen orijinal OSS iadesi yerine yapılır.
 • AB’de kurulu işletmeler, OSS’ye yalnızca kuruluşun Üye Ülkesinde kaydolabilir.
 • AB dışı işletmelerin bir aracı ataması ve aracının AB’de kuruluş ülkesinde IOSS KDV kaydı yaptırması gerekebilir.
 • Non-Union OSS kayıtları, işletmenin seçtiği herhangi bir Üye Devlette yapılabilir ancak gerekli olduğu durumlarda, bu seçilen aracının bulunduğu konum da olabilir. Zaten MOSS altında kayıtlıysa, mevcut kayıt devam edecektir.
 • Ticari faaliyete, tedarik zincirlerinin niteliğine bağlı olarak AB dışı perakendecilerin her üç şema altında rapor vermeleri gerekebilir. Ayrıca depolar veya benzerleri nedeniyle en az bir standart KDV kaydına ve muhtemelen daha fazlasına ihtiyaç duyacaklardır.
 • AB işletmeleri, OSS, IOSS ve yerel kayıtlar altında rapor vermek zorunda kalabilir.

Cezalar

İadelerin gönderilmemesi, ödemelerin yapılmaması veya tedarik zincirinde (örneğin depo) önemli bir değişikliğin ilgili vergi makamına zamanında bildirilmemesi, KDV’nin ödenmesi gereken her Üye Devlette cezaların uygulanmasına ve hatta şemadan çıkarılmaya neden olabilir. Sonuç olarak birden fazla ülkede tek bir geç iade cezası, ciddi cezalara maruz kalma riski oluşturmaktadır.

Yinelenen uyumsuzluklar, OSS şemalarından dışlanmaya neden olabilir. Ardından vergi mükellefinin KDV yükümlülüğü olduğu tüm Üye Devletlerde KDV kaydını yapması gerekir.

Şemadan çıkarılma halinde, uyumluluk maliyetlerinin artması ve acilen yeni KDV numaraları gerekli olacağından iki yıllık çıkarılma dönemi önemli ticari sonuçlar doğurabilir.

IOSS’den hariç tutulma durumunda işletmenin müşterileri ile ticari düzenlemelerini değiştirmesi gerekecektir. Bu da satışlar üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir veya uyumluluk maliyetlerini artırabilir

Sovos, şirketlerin yeni AB e-Ticaret KDV Paketi gereksinimleriyle başa çıkmasına nasıl yardımcı olur?

AB e-Ticaret KDV Paketine uymak için gerekli değişikliklerin ERP sisteminize uygulanması önemli ölçüde zaman ve kaynak gerektirebilir. Sovos, vergi yükünü hafifletmeye ve işletmeniz için doğru çözüme hazırlanmanıza ve anlamanıza yardımcı olabilir.

Geniş danışma ekibimiz, modern KDV uyumluluğu kompleksitesini aşmanıza yardımcı olabilir.

Şirketinizin verginin dijital geleceğine hazırlanmasına nasıl yardım edebileceğimizi öğrenmek için bizimle iletişime geçin.