Dijital Çağda KDV: AB’deki Topluluk İçi İşlemlerde Zorunlu e-Raporlama ve e-Fatura

Anna Norden
Aralık 9, 2022

Avrupa Komisyonu, Dijital Çağda KDV girişimiyle ilgili mevzuatta yapılacak değişikliklere ilişkin uzun süredir beklenen önerisini açıkladı. Bu adım, Avrupa’da KDV’nin tarihindeki en önemli gelişmelerden biri ve sadece Avrupalı işletmeleri değil aynı zamanda AB ile ticaret yapan AB dışındaki şirketleri de ilgilendiriyor.

Öneriye göre 2006/112 sayılı KDV Direktifi’nde, bu Direktifle ilgili 282/2011 sayılı Uygulama Düzenlemesi’nde ve KDV alanında dolandırıcılıkla mücadeleye ilişkin İdari İşbirliği hakkındaki 904/2010 sayılı Düzenlemede değişiklik yapılması öngörülüyor. Söz konusu belgeler üç farklı alanı kapsıyor:

 1. KDV için dijital bildirim yükümlülükleri ve e-fatura
 2. Platform ekonomisinde KDV usulü
 3. AB’de tek KDV sicili uygulaması

Düzenlemelerde yapılacak bu değişikliğin yürürlüğe girmesi için Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından olağan yasama prosedürüne göre resmen Kabul edilmesi gerekiyor. Bunun gibi vergi konularının kabul edilmesi için tüm üye devletler arasında oybirliğinin sağlanması gerekiyor.

Bu blog yazısında KDV’de dijital bildirim yükümlülükleri ve e-fatura konuları değerlendiriliyor. Sovos’un yakında yayınlayacağı diğer yazılarda da diğer iki konu ele alınacak.

KDV’de dijital bildirim yükümlülükleri ve e-fatura – genel bir bakış

AB içinde işletmeler arası (B2B) işlem verilerinin merkezi bir veri tabanına bildirilmesi gerekecek:

 • AB içi (B2B) işlemler için Dijital Bildirim Gereklilikleri (DRR) yürürlüğe girecek: AB içinde B2B işlemler yapan tüm tedarikçiler ve müşteriler (herhangi bir eşik veya muafiyet uygulanmaksızın) verilerini faturanın kesilmesinden sonraki en geç iki iş günü içinde yerel vergi idaresine iletmek zorunda olacak. Her bir üye devlet’in vergi dairesi bu verileri merkezi veri tabanına aktaracak.
 • Veri bileşenleri ve bildirim formatı için AB’nin Elektronik Fatura Standardı (EN16931) kullanılacak; sadece faturanın bir alt kümesi bildirilecek.
 • DRR’a ek olarak AB içindeki B2B işlemler için zorunlu e-fatura uygulaması getirilecek.
 • Bildirim zorunluluğuyla birlikte, AB içinde halihazırda uygulanan listeler (Özet Cetvel veya AT Satış Listeleri olarak bilinir) artık kullanılmayacak.

Ülke içi işlemler için dijital bildirim gereklilikleri isteğe bağlı olarak uygulanacak:

 • Ülke içi işlemler için dijital bildirim gerekliliklerinin uygulanması Üye Devletler için isteğe bağlı olacak. Bugüne kadar bu konu Üye Devletlerin yetkinlik alanına giriyordu ve yerindenlik ve orantısallık ilkeleri uyarınca Komisyon, Üye Devletleri uygulamaya zorlamadan ülkeler arası uyumu sağlamaya gayret ediyor.
 • Bir Üye Devlet’te yurtiçi işlemler için dijital bildirim zorunluluğu uygulanırsa, ilgili kapsama giren işlemler için e-fatura zorunlu olacak.
 • Veri seviyesinde AB için sistemle birlikte çalışabilirliği sağlamak adına yerel bir sistemin oluşturulması gerekli olacak; ülke içinde e-bildirim için EN16931 sayılı Avrupa standardının (bir alt kümesinin) kullanılması gerekecek ve bu gereklilik derhal geçerli kabul edilecek ve ülke içinde kullanılmakta olan sistemlerin orta vadede uyumlu hale getirilmesi gerekecek.
 • Üye Devletlerin önceden doldurulmuş KDV iade formu sunması gerekmeyecek.

E-faturada uygulamayı kolaylaştırmak ve ülkeler arası uyumu sağlamak için değişiklikler yapılacak:

 • Fatura kesmede elektronik fatura varsayılan sistem olacak.
 • Bir Üye Devlet’te e-fatura zorunluluğu getirmek için kanunda değişiklik yapma gerekliliği kaldırılacak.
 • Tedarikçinin kestiği e-faturanın müşteri tarafından kabul edilmesi şartı kaldırılacak.
 • E-fatura tanımı 2014/55 sayılı Direktife uygun olacak şekilde değiştirilecek ve sadece yapılandırılmış elektronik dosyaları Dolayısıyla PDF gibi yapılandırılmamış formatlar KDV açısından elektronik fatura olarak değerlendirilmeyecek.
 • Faturaların içeriğinde ödeme verilerinin de yer alması şartı getirilecek.

“İletim kanalı” düzenlemelerle sınırlanmayacak:

Avrupa Komisyonu mevcut aşamada bildirilen verilerin vergi dairelerine iletilmesinde kullanılacak kanallar için bir düzenleme önermemeyi tercih etti. Kullanılacak iletim kanalı üye devletler tarafından belirlenecek.

Bu kararın nedeni muhtemelen meselenin teknik bir konu olması ve konuyla ilgili tartışmaların önerinin yayınlanması sürecini yavaşlatacak olması. Avrupa Komisyonu’nun bu alanda gelecekte bir düzenleme yapıp yapmayacağı da muğlak.

Dijital Çağda KDV’nin geleceği nasıl görünüyor?

Sürekli işlem denetimlerini uygulamaya hazırlanan birçok ülke, AB’nin düzenleme organlarının, üye devletlerin uyması gerekecek kuralların ne olduğuna ilişkin sorulara yanıt vermesini bekliyor. Bu önerinin, son halini almamış olsa da üye devletleri planlarına sadık kalma konusunda cesaretlendirip cesaretlendirmeyeceği önümüzdeki süreçte görülecek. Almanya’nın, Komisyonun bu öneriyi yayınlamayı planladığı asıl tarih olan 16 Kasım 2022’den sadece birkaç gün önce e-faturayı zorunlu hale getirmek için mevcut KDV direktifinden istisna tutulmak üzere başvurusunda bulunması dikkat çekici.

Harekete Geçin

Bu değişiklik önerilerinin şirketinizi nasıl etkileyeceğini anlamak için vergi uzmanlarımızla görüşün.

Aylık bültenimize kaydolarak güncellemelerden haberdar olun.

İlgilendiğiniz konu başlığını aşağıdan seçebilirsiniz.

Yazar

Anna Norden

Paylaşın

E-Fatura Uyumluluğu Türkiye
Mart 3, 2023
Zorunlu E-Belge Uygulamaları Sizi Yönetmeden Siz Onları Yönetin

Bilişim teknolojileri (BT) lideri olmak için iyi bir yıldayız. Yıllar boyu “daha azıyla daha çoğunu yapın” cümlesi teknoloji harcamalarında birçok kurumun sloganı olduktan sonra, işler nihayet iyi yönde ilerlemeye başladı. Gartner araştırma şirketine göre, 2022 sonunda BT harcamalarının tahminen 4.5 trilyon dolara ulaşması bekleniyordu. Bu, 2021’e kıyasla %5,1’lik bir artış anlamına geliyor ve COVID-19 pandemisi […]

EMEA Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu Vergi Uyumluluğu
Şubat 1, 2023
Şahıs Şirketi Kurmanın Gereklilikleri

Serbest çalışan kişilerin en çok merak ettiği konulardan biri şahıs şirketi kurmak için atılması gereken adımlar ve ihtiyaç duyulan belgeler. Bu yazımızda hem şahıs şirketi türleri hem de vergi süreçleri ile ilgili bilgilendirmeye ulaşabilirsiniz.  Türkiye’deki kurumlara veya Türkiye’den yurt dışındaki kurumlara ‘freelance’ hizmet veren ya da kendi işini yapmaya başlayan kişilerin vergi yükümlülüklerini yerine getirmek […]

E-Fatura Uyumluluğu EMEA Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
Ocak 25, 2023
Özel Entegratör Değişikliğinde Merak Edilenler

Özel entegratör nedir, kişilere, kurumlara nasıl avantajlar sağlar ve özel entegratörü seçerken nelere dikkat edilmeli gibi sıklıkla sorulan sorulara yanıt veren yazımızın ardından bu kez özel entegratör değişikliği yapmak isteyenlerin merak ettiklerini gündeme aldık. E-belge dijitalleşme sürecinde ilk seçtiği özel entegratörün hizmetlerinden memnun kalmayan kişi ve kurumlar belirli bir noktada değişikliğe gitme ihtiyacı duyuyor. Konuyla […]

E-Fatura Uyumluluğu EMEA Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
Ocak 16, 2023
Özel Entegratör Nedir?

Verginin dijitalleşmesinde, e-belgelere geçiş döneminde ve sonrasında özel entegratörler kilit bir rol üstlendi. Peki ‘nedir bu özel entegratör?’ ve ‘nasıl faydalar sunar?’ ‘Özel entegratör’, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yayınladığı tebliğler ile e-belge mükellefi olan ya da gönüllü olarak vergi süreçlerini dijitalleştirmek isteyenlerin karşısına çıkan ilk kavramlardan biridir. Ancak özel entegratörün ne olduğu, kullanıcıya nasıl faydalar […]

EMEA Türkiye Türki̇ye için Vergi̇ Uyumluluğu
Aralık 16, 2022
2023 Ocak: Zorunlu E-Defter Geçişine Hazır Mısınız?

Günden güne daha fazla mükellef, elektronik belgeleri kullanmaya başlıyor. E-belgelerin sunduğu imkanların gün geçtikçe daha çok fark edilmesi ve gönüllü katılımların artması bu durumu doğrudan etkilese de temel nedenin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan yeni düzenlemeler olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim 22 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan 535 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile GİB tarafından, […]