Güvenli Mobil Ödeme Sistemi Tebliği yayımlandı

Ali Bulut
Ekim 10, 2019

Güvenli Mobil Ödeme Nedir?

Güvenli Mobil Ödeme Sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)  tarafından yayımlanan Tebliğ’in usul ve esaslarına uygun olarak gerçekleştirilen ve finans kuruluşları veya kaydedici cihaz üreticileri ile birlikte özel entegratör kuruluşlar tarafından; satış, ödeme, tahsilat işlemleri ile bu işlemlere ilişkin mali belgelerin elektronik belge olarak oluşturulması, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi süreçlerine ilişkin Bakanlık tarafından izin verilen sistemdir.

30 Aralık 2019 tarihinde GİB tarafından Güvenli Mobil Ödeme Uygulama Kılavuzu yayımlanmıştır. İlgili blog yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

Güvenli Mobil Ödeme Sistemi’nin Amacı Nedir?

Güvenli Mobil Ödeme Sistemi, finansal işlemlerini elektronik ortama taşıyan her ölçekten işletme için;

 • POS cihazı, yazar kasa, banka anlaşmaları ve kırtasiye giderleri gibi maliyetleri ortadan kaldırma
 • Yapılan satış tahsilatı ve satış belgesinin birbirine tam olarak ilişkilendirilmesini sağlama amacı taşımaktadır.

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Kapsamı Nedir?

GİB; 1/6/2019 tarihli Resmi Gazete’de “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi hakkında 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ni yayımladı.

Tebliğ ile Güvenli Mobil Ödeme Sistemi ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi dahilinde mükelleflerce gerçekleştirilen mal ve hizmet satışlarına ait bedellerin tahsilatı ve mali belgelerin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin satış, tahsilat ve elektronik belge uygulamalarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından mükelleflerin uyması gereken usul ve esaslara yer verildi.

Güvenli Ödeme Sistemi ile, artık mobil cihazlar artık yazar kasa yerine geçecek.

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yoluyla Elektronik Belge Düzenlenebilmesine İlişkin Usul ve Esaslar:

Ödeme kabul eden araçlar, finans kuruluşu yada ödeme kaydedici cihaz üreticisi tarafından güvenliği sağlanmış ve bu Tebliğ kapsamındaki satış-tahsilat-belge oluşturma süreçlerine ilişkin işlemlerin doğru bir şekilde yapılmasına ait sorumluluğu bunlar tarafından kabul edilmiş nitelikte olmalıdır. Ödeme kabul eden araçların bu Tebliğ’de belirtilen elektronik belgelerin oluşturulması sürecinde belgelerde yer alması gereken zorunlu bilgileri temin edecek özellikte olması zorunludur.

 • Ödeme kabul eden araçlar sadece bu Tebliğ’de tanımlanan finans kuruluşları ya da ödeme kaydedici cihaz üreticileri tarafından bu Tebliğde belirtilen sistemden yararlanmak isteyen mükelleflere verilebilecektir.
 • Ödeme kabul eden araçların kullanılması suretiyle gerçekleştirilen mal ve hizmet satışlarına ait ödeme işlemlerinin,  özel entegratör kuruluşları aracılığıyla, belge düzenleyecek mükellefin mükellefiyet türüne uygun şekilde, anlık olarak, mevzuatta öngörülen elektronik belgelere dönüştürülmesi ve düzenlenen bu belgenin elektronik (e-posta, sms, bankacılık uygulamaları vb.) ve/veya kağıt ortamda muhatabına iletilmesi zorunludur.
 • Uygulama kapsamında mükelleflere hizmet vermek isteyen finans kuruluşlarının e-belge düzenlenmesi konusunda işbirliği yapacağı özel entegratörle birlikte, ödeme kaydedici cihaz üreticilerinin ise işbirliği yapacağı banka, elektronik para kuruluşu ya da ödeme kuruluşu ve özel entegratör ile birlikte gerekli teknik, yazılım ve altyapı hazırlıklarını yaparak Gelir İdaresi Başkanlığına yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

Güvenli Mobil Ödeme Sistemi’nden hangi mükellef grupları yararlanacak?

 • Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler,
 • İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler,
 • Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler,
 • Serbest meslek kazancı elde eden mükellefler,
 • Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazancı elde eden mükellefler,
 • Vergiden muaf esnaf.

Güvenli Mobil Ödeme Sistemi’ne nasıl geçiş yapabilirsiniz?

GİB tarafından yayımlanan tebliğe göre; Güvenli Ödeme Sistemi’ne geçiş yapmak isteyen her ölçekten işletme, yetkilendirilen kuruluşla anlaşma yaparak, uygulamaya geçiş yapabilir. GİB tarafından yetkilendirilen kuruluşlar:

 • Finans Kuruluşları,
 • Entegratör Kuruluşlardır.

Güvenli Ödeme Sistemi’nin faydaları nelerdir?

Güvenli Ödeme Sistemi; tüm satış, faturalama ve tahsilat işlemlerini elektronik ortama aktarır ve işletmenize zaman ve maliyet tasarrufu konusunda birçok avantaj sağlar:

 • Yeni bir sistem altyapısı kurmadan, mobil sistemler üzerinden, Güvenli Ödeme Sistemine geçiş yapabilirsiniz.
 • Aylık ekstra herhangi bir ücret ödemeden banka anlaşma ücretleri, POS cihazı ücretleri, yazarkasa maliyetleri ve basım maliyetlerini ortadan kaldırabilirsiniz.
 • Entegratörlük ile 12 farklı banka ile anlaşma sağlayabilirsiniz.
 • Tüm faturalarınızı portal üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
 • Yazarkasa ÖKC masrafından muaf olabilir, maliyet tasarrufu sağlayabilirsiniz.
 • Dilerseniz ÖKC muafiyetinden yararlanmadan hibrid ödeme sistemini tercih edebilir; finansal işlemleriniz için hem POS cihazı hem de Güvenli Mobil Ödeme Sistemini tercih edebilirsiniz.
 • Tablet ve telefon üzerinden tüm ödemelerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Sovos Foriba Ailesi Olarak, Güvenli Mobil Ödeme Sistemine Hazırız!

Kullanıcılarının finansal ve muhasebe süreçlerini dijital ortama taşıyan şirketimiz, Türkiye’deki kurumsal yazılım ve entegrasyon hizmetleri pazarının gelişimine yön vermektedir.

Kılavuz’da yazan şartlara tam uyumlu özel entegratörlüğümüz ile siz de Güvenli Mobil Ödeme Sistemi’ne geçiş yaparak, 13.000+ mutlu iş ortaklarımız arasına katılabilirsiniz!

Email bültenimize kayıt olarak güncellemeleri takip edin

Sizi etkileyebilecek regülasyon ve vergi güncellemelerinden haberdar olun.
Yazar

Ali Bulut

Ali, Sovos Türkiye Satış Direktörüdür. İstanbul’da yaşayan ve aslen Türkiye kökenli olan Ali’nin geçmişi, çoğunlukla satış uygulamaları ile ilgili yazılım geliştirme ve proje yönetimindedir. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nden mezun olan Ali, 2013 yılından beri vergi mevzuatı üzerinde çalışmaktadır.
Share This Post

EMEA KDV ve Fi̇nansal Raporlama Vergi Uyumluluğu
July 9, 2020
Vergi Numarası ve Liste Kontrolleri: Yeni Trend

KDV açıkları genellikle dolaylı vergi toplayan ülkelerde görülür. Bu fark çoğu vergi dairesinin, işlem ve muhasebe verilerinin gerçek zamanlı ya da neredeyse gerçek zamanlı bir şekilde izlendiği Sürekli İşlem Denetimi’ni (CTC) uygulamasına sebep oldu. Fakat, gelişmiş Sürekli İşlem Denetimleri olan ülkeler bile vergi yolsuzluğu ya da var olmayan tedarik gibi durumlarla karşılaşabilir. Bu ise KDV […]

Türkiye Türkiye için Vergi Uyumluluğu
July 8, 2020
Zorunlu Elektronik Belge Düzenlemelerine Uyulmaması Durumuna Karşılaşılacak Cezalar

Kuralların bir ağırlığı olması için, kural koyucuların kuralları ya ödül ya da ceza ile taçlandırılması gerekiyor. Vergi mevzuatı alanında kural koyucular, yani yasa koyucular ya da vergi daireleri, kurallara uyulmaması durumunda genellikle cezayı seçerler. Öyle ki, bu cezalar genel olarak şahısların kurala uygun hareket etmelerini sağlar. Bu temel kavram aynı zamanda Türk elektronik belge mevzuatında […]

EMEA KDV ve Fi̇nansal Raporlama Vergi Uyumluluğu
July 2, 2020
Farklı Sınıflama Bilgi Sistemi: Birleşik Krallık ve AB Yönetiminden Gümrük İdaresine Yeni Çeşitli Yaklaşımlar

CLASS dokunuşu: Gümrük tarifesi verilerine basitleştirilmiş erişim CLASS – Sınıflama Bilgi Sisteminin kısaltılmış hali- Avrupa Komisyonunun yeni tek uçlu arama sunucusudur. AB’ye giren ve AB’den çıkan malların gümrük tarifesi sınıflama verilerine erişim sağlar. Vergi bilgilerini ve işlemlerini yönetmek için bütünleştirilmiş bir yaklaşım geliştirmede de son adımdır. Mallar bir AB sınır kapısında beyan edildiğinde, Kombine Tarife […]

SGK Teşvik Hesaplama Türkiye
June 26, 2020
Türkiye’de SGK Teşviklerden Yararlanmak

İşsizlik, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin başlıca problemlerinden biri. Son yıllarda yaşanan ekonomik krizlerle birlikte ülkemizin de en önemli sorunlarından biri oldu ve özellikle üniversite mezunu gençler arasında yaygınlaştı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), işletmelere sağladığı teşviklerle işsizlik oranını düşürmeyi hedefliyor. Teşvik hesaplamaları artık İnsan Kaynakları Departmanları (İK) tarafından […]

E-Fatura Uyumluluğu EMEA KDV ve Fi̇nansal Raporlama Vergi Uyumluluğu
June 25, 2020
Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da E-fatura Trendleri

Artan vergi kontrolü ve maliyet azaltımına çözüm üreten e-fatura kavramı, dünyanın yeni alanlarına yayılıyor. Hem devletler hem de işletmeler e-faturanın faydalarının farkında olduğu için, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da e-fatura rejimlerini benimseyen ülke sayısı artıyor. Bu bölgelerdeki bazı ülkeler e-faturayı çoktan benimsemiş olsalar da diğer ülkeler Sürekli İşlem Denetimi (CTC) sistemlerini benimseme aşamasındalar. Bu bölgelerdeki […]