E-Fatura ve E-Arşiv Faturalarda İptal ve İade İşlemleri

Sovos
Ağustos 15, 2018

1 Temmuz 2020 itibari ile brüt satış hasılatı 5 milyon TRY ve üzeri olan mükellefler e-fatura ve e-arşiv fatura kullanmaya başlamak zorunda. E-fatura kağıt faturayla aynı hukuki nitelikte olsa da e-fatura ve e-arşiv fatura kullanımlarında iade ve iptal senaryoları pratikte değişiklik gösterebiliyor.

İade Faturası Nedir?

Alıcının aldığı malın tamamını veya bir kısmını satıcıya iade etmek istediğinde düzenlediği faturaya iade faturası denir.

E-faturada temel ve ticari olarak iki farklı senaryo vardır. Ticari senaryolu oluşturulmuş faturalarda alıcı yedi gün içerisinde e-faturaya kabul veya red cevabı dönebilir. Temel e-faturalarda ise alıcının cevap verme seçeneği yoktur. E-faturanın hangi senaryo ile oluşturulacağı kararı gönderene aittir ama genellikle iki taraf fatura gönderiminden önce kullanılacak fatura türünde mutabık kalırlar.

E-arşiv fatura ise alıcısına doğrudan iletilir ve temel veya ticari senaryo diye ayrılmaz.

Elektronik faturalarda iade veya iptal konularını üç başlıkta ele alabiliriz:

  • Temel e-Faturalarda İade ve İptal
  • Ticari e-Faturalarda İade ve İptal
  • e-Arşiv Faturalarda İptal

Temel e-Faturada İade ve İptal

Temel e-fatura, GİB sisteminden geçtikten sonra alıcısına iletilir. Alıcının uygulama üzerinden e-faturaya kabul veya red yanıtı dönme imkanı yoktur.

Gönderici faturayı temel fatura olarak düzenlediğinde alıcının onayı beklenmeden kabul edilmiş/onaylanmış olarak kayıtlara geçer. Alıcı faturayı iade etmek isterse ayrıca bir iade faturası düzenler.

Alıcı firmanın iade faturasını muhasebesine işlemek istemediği durumlarda, KEP veya noter aracılığıyla reddetme imkanı da bulunur. Bir diğer seçenek ise, GİB portal üzerinden e-faturanın iptal edilmesidir. İki tarafında onayı ile, GİB portale mali mühür ile giriş yapılarak e-faturanın iptal işlemi gerçekleştirilebilir.

Ticari E-Fatura İade ve İptal

Ticari senaryo ile düzenlenen e-faturalarda alıcının kabul etme ya da reddetme seçeneği vardır. Gönderici, alıcıdan yedi gün içerisinde sistem üzerinden bir yanıt vermesini bekler. Alıcı bu süre içerisinde red yanıtı gönderirse, iade faturası düzenlenmesine gerek kalmaz. Yedi gün içerisinde yanıt dönülmezse, sistem bu e-fatura için yanıt verme işlemine kapatılır ve alıcı iade etmek istediği fatura için bir iade e-faturası düzenler.

E-Arşiv Faturaların İptali

E-arşiv fatura, e-fatura sistemine kayıtlı olmayan kişi veya firmalara gönderilen elektronik faturadır. Oluşturulan her e-arşiv fatura alıcısına kağıt bir kopyası ile ya da e-posta gibi elektronik bir yolla doğrudan iletilir. e-Faturanın aksine oluşturulan her e-arşiv fatura GİB sistemine anlık olarak gönderilmez. E-arşiv fatura verileri, GİB’in önceden belirlediği formatla, GİB’e günlük olarak raporlanır. Bu rapor ilgili tarihte oluşturulan e-arşiv ve e-arşiv iptal faturalarını içerir.

Alıcısına iletilen e-arşiv faturanın iptalini gönderen taraf yapabilir ve dilerse alıcıya iptali ile ilgili bilgilendirme gönderebilir.

Harekete Geçin

Sovos, tüm dünyada müşterilerini e-fatura zorunluluklarına uyumlu tutmak konusunda on yıldan fazla deneyime sahiptir.

Email bültenimize kayıt olarak güncellemeleri takip edin

Sizi etkileyebilecek regülasyon ve vergi güncellemelerinden haberdar olun.
Yazar

Sovos

Share This Post

EMEA KDV ve Fi̇nansal Raporlama
August 6, 2020
Yeni AB Vergi Paketi: KDV Öncelikleri

Avrupa Komisyonu (Komisyon), 15 Temmuz 2020 tarihinde vergi uyumluluğunu artırırken işletmeler üzerindeki idari yükü azaltmayı amaçlayan yeni bir Vergi Paketini kabul etti. Vergi Paketi, KDV’ye ilişkin birçok öneriyi kapsıyor. Bu paketlerden üç tanesi dikkat çekiyor: Vergi mükellefleri için tek bir AB KDV kaydı; Modernleştirilmiş KDV raporlama yükümlülükleri; ve Sınır ötesi işlemlerin takibinin hızlanması. Bu üç […]

Türkiye Türkiye için Vergi Uyumluluğu
August 5, 2020
Serbest Meslek Erbapları Yeni Elektronik Serbest Meslek Makbuzuna Geçiyor

Serbest mesleğe sahip ve aktif olarak faaliyet gösteren tüm kişilerin, her türlü tahsilat için serbest meslek makbuzu(SMM) kullanması zorunludur. Bu makbuz, 487 ve 509 no.lu VUK Genel Tebliğleriyle, dijitalleşmiş ve zorunlu hale gelmiştir. Serbest Meslek Makbuzu nedir? Serbest meslek ile uğraşan bireylerin, mesleki faaliyetlerini ilgilendiren tüm tahsilatlarda düzenlemek ve kesmek yükümlülüğünde olduğu belgeye SMM denir. […]

SGK Teşvik Hesaplama Türkiye
July 29, 2020
Türkiye Çalışanlarını Covid-19 Etkilerinden Korumaya Devam Ediyor

Türkiye’de Covid-19 salgının şirketlere olan etkisini minimize etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı kararı ile, çalışanı ve işvereni koruyan İşçi Çıkarma Yasağı ve Nakdi Ücret Yardımının süresi 17 Temmuz 2020’den 17 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatıldı. Hem çalışanları hem de işverenleri koruyan bu yasa, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile üç aylık periyodlarla 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacaktır. İşçi […]

Türkiye Türkiye için Vergi Uyumluluğu
July 24, 2020
GİB e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu’nu Güncelledi

1 Temmuz 2020 tarihinde e-irsaliye uygulamasına birçok farklı sektörden neredeyse 60.000 yeni şirket katıldı. Birçoğu uygulamanın, şirket süreçlerini kesintiye uğratacağını düşünüyordu. Bu durumun en büyük sebebi 509 Sayılı tebliğinin ve e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu’nun (Kılavuz) ihtiyaç olan tüm detayları karşılayamamasıydı. Başkanlıktan alınan bilgiler ve başkanlığa iletilen sorular ile kayıtlı kullanıcılara birçok bilgi aktarılmış olsa da kılavuz […]

EMEA KDV ve Fi̇nansal Raporlama
July 23, 2020
Trend Devam Ediyor: BEPS 1 Numaralı Eylem Planı Global Olarak Yükselişte

Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı (BEPS), dünyadaki hükümetlerin temel önceliği hâline gelmiştir. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), dünya genelinde vergilendirme sorunlarıyla mücadele etmek için yıllardır çalışmalar yürütüyor. Dünyanın büyük çoğunluğu, vergi planlamasıyla ilgili endişelerini dile getirmiştir. Bu endişelerin temeli, geliri sanal olarak azaltmak veya kârlarını çok az olan ya da hiç ekonomik faaliyetin yapılmadığı […]